Sme VIVA

Archív

Vážení rodičia, ako dlhoročný zriaďovateľ SZUŠ vás chceme informovať o udalostiach, ktoré súvisia so zvýšením školného na našej SZUŠ od 1.2. 2018...
Vážení rodičia, milí tanečníci. Blíži sa začiatok školského roku. Tešíme sa a ďakujeme, že ste ostali verní našej škole. TANCUJ SRDCOM, TANCUJ S...
Z dôvodu havárie vodovodného potrubia v celej časti Kuzmányho sídliska musíme vyučovanie dňa 13. septembra na SZUŠ zrušiť.

Stránky