S VIVOU TANCUJEME DOMA


 
 Ahojte tanečníci !
Držíme vám prsty pri samovzdelávaní....Nevzdáme to! S VIVOU tancujeme doma :-)
Tešíme sa na vaše videá, odkazy, výzvy....

Videjká  zasielajte na email: svivoutancujemedoma@gmail.com

(Spolu s videom nám zašlite (samozrejme ak budete chcieť) aj súhlas k uverejneniu videa na sociálnych sieťach.)

 

heart

NOVÉ:

Trocha teórie.

KLASICKÝ TANEC

Čo je klasický tanec?

Klasický tanec je považovaný za základ tanečného umenia. Buduje silu, formuje estetické telesné línie, vypracováva plasticitu pohybu, rozvíja koordináciu a tanečnosť, rozvíja orientáciu v priestore.

Je základom pre všetky druhy tancov: balet, ľudový, jazzový, moderný tanec... Je to technická časť, ktorá je veľmi dôležitá, aby bol akýkoľvek tanečný štýl dokonalý. Klasický tanec sa vyučuje podľa dvoch škôl. Tarasova a Vaganovova škola. Tarasova škola má 7. pozícií horných končatín a je tanečnejšia. Vaganovova škola má 3. pozície horných končatín, je menej tanečná a je zameraná na rovnosť trupu. Klasický tanec sa začína vyučovať na základných umeleckých školách.

Najskôr pracujeme na správnom držaní tela, postoji, sede, chôdzi, držaní rúk. Postupne je výučba zameraná na pozície rúk (práca dlaní - prvý a tretí prst smerujú k sebe). Na začiatku výučby sa musia priam dotýkať. Práca s dlaňou je veľmi dôležitá - musí byť zaokrúhlená a veľmi jemná. Celá horná končatina je zaoblená, lakeť nesmie padať. Držanie trupu je vlastne založené na postavení horných končatín, stiahnutí brušného, chrtového, hrudného a sedacieho svalstva. (Sedací sval musí byť podsadený - krížová oblasť chrbtice nesmie byť prehnutá).

Pokračujeme prácou dolných končatín (chodidlá) - dopnutie priehlavkov (špičky) a flex, kde sa pri správnom zapnutí svalov dolných končatín (lýtkový a stehenný), päta zdvihne od zeme. Pridávame prácu na vytočenosti chodidiel, ktoré začína od vnútorného stehenného svalu. Ďalej pokračujeme na dispozíciách dolných končatín - vytáčanie kĺbov a vyťahovanie. 

Klasický tréning (exercice) sa skladá: 

EXERCICES ALLA BARRE (cvičenia pri tyči)

EXERCICES AU MILIE (cvičenia na voľnosti) - adagio (plynulý, pomalý pohyb dolných končatín), allegro (skoky), piruettes (rotácie)...

Abeceda klasického tréningu:

 • DEMI PLIÉ - malý drep - 1., 2., 3., 4., 5. vytočená pozícia dolných končatín, päty sa nedvíhajú
 • GRAND PLIÉ - veľký drep - 1., 2., 3., 4., 5. vytočená pozícia dolných končatín, päty sa dvíhajú, okrem 2. pozície
 • BATTEMENT TENDU - vysunutie nohy po zemi na špičku
 • BATTEMENT JETÉ - ostré vysunutie nohy na 25°
 • ROND DE JAMBE - polkruh špičkou po zemi en dehors (smerom von) a en dedans (smerom dnu)
 • ROND DE JAMBE EN L´AIR - polkruh nohou vo vzduchu od kolena en dehors, en dedans)
 • BATTEMENT FONDU - pokrčenie oboch dolných končatín, (ďalej DK). Pracujúca DK priložená na sur le coude pied (v nižších ročníkoch sa pracujúca DK pri sur le coude pied prednom prikladá malíčkom k píšťale vpred a zadnom sur le coude pied pätou pod lýtkový sval, pričom špička smeruje od nohy). Obe DK dopnúť naraz, pracujúca DK na 45°, 60°, 90 °. Vo vyšších ročníkoch pri prednom sur le coude pied pracujúca DK obopína lýtkový sval a zadnom ako pri nižších ročníkoch. Obe DK dopnúť naraz, pracujúca DK na 45°, 60°, 90 °. Battement fondu pokročilejších žiakov môžeme prevádzať aj na relevé (pološpička) a kombinovať s double fondu.
 • BATTEMENT FRAPPÉ, PETIT FRAPPÉ - úder pracujúcej DK o stojnú nohu na polohu sur le coude pied vpred, vzad a ostré dopnutie pracujúcej DK na 25°. Vo vyšších ročníkoch môžeme kombinovať s double frappé. Petit frappé - striedanie úderov vpred a vzad na sur le coude pied od kolena, stehenný sval pevný.  Môžeme prevádzať aj na relevé.
 • GRAND BATTEMENT - veľký švih na celom chodidle aj na relevé
 • ADAGIO (DEVELOPPÉ) - passé - pomalé ťahanie pracujúcej DK po stojnej nohe nad koleno a následne pomalé dopnutie nad 90°, (BATTEMENT LENT) - pomalé ťahanie dopnutej pracujúcej DK nad 90°

Kombinácie zložené s prvkov od battement tendu až po adagio sa vykonávajú en croix (do kríža) - vpred (en avant), stranou (a la seconde), vzad (en erriere), stranou (a la second).

 • ALLEGRO (petits allegro - malé skoky, grand allegro - veľké skoky)

                        

Dnešná učebná látka od Kristínky: opakovanie pozícií nôh 

Link: https://youtu.be/gBdudefPokY

+ nová učebná látka

EPAULEMENT - umiestenie ramien, hlavy a tela pri pohybe, ktorým se tanečník ľahko otáča k publiku alebo sa od neho odkláňa.

 • EN FACE - tanečník upiera pohľad priamo do publika, telo v smere pohľadu
 • CROISÉ - skrížený. Pozícia, keď trup je mierne otočený do diadgonály a línia nôh sa publiku javí prekrížená. 
 • EFFACÉ - póza, keď trup je mierne otočený a línia nôh je otvorená smerom k publiku
 • ECARTÉ - oddeliť alebo vysunúť stranou pracujúcu dolnú končatinu. Jedna zo základných póz, keď nohy tanečníka sú v druhej pozícii, ale trup je diagonálne k publiku.

Link: https://youtu.be/HYwEBk_LIbk

 

Nové zadanie od Sašky - ľudovky, pokračovanie predchádzajúcej variácie

Link:  https://youtu.be/_rZ9CmCFuJQ

Pracujte na sebe!wink

 

 

Tanečná variácia (1. časť) pre 1. - 4. ročník 2. časti a 2. stupeň 

Link: 

Hudba link: https://www.youtube.com/watch?v=LWg8wtwi7TI

Skúste si naštudovať variáciu, ktorú potom využijeme v novej choreografii. Pohyb prispôsobte vašim priestorovým podmienkam.

Držíme Vám prsty! Pracujte na sebe!sad

 

V jednom z prvých zadaní od Kristínky ste si zopakovali 7. pozícií rúk, ktoré sú základom dnešnej novej učebnej látky - port de bras.

Port de bras je tanečné cvičenie, ktoré pochádza z baletu. Pozostáva z pozícií horných končatín, vytvára ladný pohyb rúk a plynulosť pohybu. Ruky tancujú.

1., 2. a 3. port de bras pre 1. - 4. ročník 1. časti, 1. - 4. ročník 2. časti 1. stupňa

Link: 

1., 2., 3. a 4. port de bras  pre 1. - 4. ročník 2. časti 1. stupňa a 2. stupeň

Link: 

 5. port de bras pre 1. - 4. ročník 2. časti 1. stupňa a 2. stupeň

Link: 

 6. port de bras pre 1. - 4. ročník 2. časti 1. stupňa a 2. stupeň

 Link: 

 

Krátka ukážka jednoduchej akrobacie, ktorú by ste mohli skúšať vonku.

Malá výzva pre všetkých: skúste vydržať v stojke na rukách opretý o čokoľvek aspoň 30 sekúnd. 

A budem rada, ak my pošlete svoje videá so svojou akrobaciou (premet vpred a vzad). 

Link: 

 

Zadanie od Sašky - ľudovky

Link: https://www.youtube.com/watch?v=mLCEY0wfFz4&feature=youtu.be

Zadania pre 1. - 4. ročník (1. časť I. stupňa

Máme pre vás ďalšie linky (hudobné) pre choreografie, ktoré ste začali študovať s Kristínkou a Denisou. Skúste si spomenúť!!! angel

Choreografie:

 • "MYŠKY" - 2. ročník

Hudba /link/: https://www.youtube.com/watch?v=CgTyhatg2UQ  

 • "KVETINOVÝ VALČÍK" - 3. ročník

Hudba /link/: https://www.youtube.com/watch?v=QxHkLdQy5f0

 • "NUVOLE BIANCHE" - 4. ročník (Denisina variácia)

Hudba /link/: https://www.youtube.com/watch?v=4VR-6AS0-l4 , od 4:00 minúty!

 • "ČÍNSKY TANEC" - 4. ročník 

Hudba /link/: https://www.youtube.com/watch?v=7k_FJ8pqWM4

 • "TARANTELLA" - 4. ročník

Hudba /link/https://www.youtube.com/watch?v=Vm_icy3baJk

Pre všetkých žiakov prvej časti prvého stupňa (1 . - 4. ročník), posiela Kristínka pre osvieženie link na choreografiu "ŠKOLA".

Ale pozor! Až po docvičení všetkého!wink

Hudba /link/: https://www.youtube.com/watch?v=JwVFgfRVNdY

 

Linky pre všetkých

opakovanie arabesque Kristínka https://www.youtube.com/watch?v=O_rhxlhBVzU

Arabesque(balet z fr.) jedna zo základných póz klasického tanca, pri ktorej je jedna dolná končatina natiahnutá vzad a zviera s druhou (stojnou) dolnou končatinou pravý uhol, resp. 45°. Často využívaná póza v romantickom balete. Podľa polohy dolnej končatiny k divákom sa rozlišuje arabeska effacée, arabeska croisée, pričom horné končatiny zaujímajú rôzne polohy. Arabeska sa môže predviesť so stojnou dolnou končatinou v demi-plié, na špičke (arabeska sur la pointe), s poskokom (arabeska sautée), s rotáciou (arabeska en tournant);

 

mail Zadanie od Caspera  

Casper posiela ďalšie videá pre všetkých, ktorí majú chuť sa priučiť pouličným tancom:

Pre pokročilejších tanečníkov technika Rolls: https://youtu.be/F-cYe9ALPP0

Aj pre začiatočníkov, variácia Breaking - TOP ROCK: https://youtu.be/DiBZCZVk2ig

Nezabudnite si dať pred každým tréningom poriadny warm up(rozcvičku) a na konci tréningu strečing. Ako na to, si pozrite nižšie v časti 3. Cvičenia s Kristínou. 

A ako inšpiráciu si dajte aj workshop jednoduchých krokov s pioniermi tanečného štýlu Hip Hop, Henry Link & Buddha Stretch: https://www.youtube.com/watch?v=CW6EvvkYNPg

                                                                                                                                                                                                                                                    

Dnes sme ocenili prvých nadšencov tanca, ktorí zareagovali na naše výzvy a poslali nám videá.

 

Tamarka Romanko a Dorotea Silvášiová za zadanie zahrievacieho cvičenia na zemi.

Lea Pohlová a Kristína Mižíková za splnenie úlohy vytvoriť vlastnú variáciu na zadanú hudbu.

Eva Šimková, Amália Bíleková, Simona Straková a Emily Viktória Grígerová za naštudovanie variácie z videa.

Ceny posielame alebo odovzdáme.

Ďakujeme, že ste sa zapojili do našich výziev a posielajte nám aj naďalej Vaše videá.

Tešíme sa yes

mailZadanie ľudový tanec

 Branovo -  Verbunk  https://www.youtube.com/watch?v=aoUuCl-dgxg&feature=youtu.be

Poznámka: Robo si pre chlapcov pripravil mužský sólový tanec Verbunk z Branova (jednoduché motívy  + kombinácia).

(Saška pripravuje pre dievčatá, video čoskoro.)

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

mail Zadania pre 1. - 4. ročník (1. časť I. stupňa

Zopakovanie choreografií, ktoré sme spolu začali pripravovať, skúste si spomenúť a v rámci domácich podmienok aj zatancovaťwink

​​Choreografie:

(Márfušky pridám budúci  týždeň, ale predpokladám, že máte DVD z minuloročného predstavenia, tak si zaspomínajte!)

 

mail Zadania pre 5. - 8. ročník (2. časť I. stupňa)

Choreografie:

Poznámka: Posielajte videjká, ako ste to zvládli, tešíme sa na každý váš príspevok!

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

  mail !!!  Inšpirujte sa  ....ODPORÚČAME VIDEÁ yes

  cvičenia členov a baletných majstrov SND Bratislava https://m.facebook.com/oficialnastrankabaletusnd/

   

  mail Variácia od Mišky....(v súčasnosti študentka 1. ročník AMU Praha) .....

  Zadanie pre II. stupeň (....mladšie ročníky:  ste vítaní): https://www.youtube.com/watch?v=1-gIEXKF948&feature=youtu.be

  Videjká zasielajte na mail svivoutancujemedoma@gmail.com.....tešíme sa ...

   

  mail Zadanie od Caspera  

  Popping variácia na precvičenie izolácie tela a kontrakcií svalov..aj pre náročnejších :)      https://youtu.be/xq77fARKuTY

  Casper vám posiela jednoduchú variáciu v štýle Hip Hop pre všetkých :)  https://www.youtube.com/watch?v=wU8P9qGaPoY&feature=youtu.be

  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Linky (7.4.-14.4.): 

  mail 1) Prípravné štúdium  https://www.youtube.com/watch?v=gZil_k0KoVQ

  Milí naši malí tanečníci. Zasielame vám domov link na pesničku Uja Ľuba s choreografiou našich pedagogičiek a z DVD, ktoré sme v spolupráci s ujom Ľubom natočili. Naučte sa spolu s nami choreografiu Piráti. Tešíme sa, ak prehovoríte mamku, ocka, súrodencov, aby si s vami zatancovali. Budeme radi, ak natočíte video a zašlete nám. TEŠÍME SA :-)

  mail 2) Prípravné štúdium + Experiment 1  https://www.youtube.com/watch?v=kAHpUd9V_eo&feature=youtu.be

  Denisa natočila malú ukážku ako využiť domáce možnost i....

  Veľa hračiek, stoličiek, vankúšov a môžeme začať.... :-)

  mail 3) Cvičenia s Kristínou   

  Cvičenie je určené pre  1. až 4. ročník (1.časti I. stupňa) 

  Poznámka: Rozcvička a zahriatie svalov je veľmi dôležité. Kristínka pripravila cvičenia na zemi ako prípravu na zvládnutie techniky klasického tanca. Ale vy tieto cvičenia už poznáte ...takže opakujte a precvičujte s nami :-)

  Cvičenie je určené od  2. ročníka (1.časti I. stupňa) 

  Poznámka: Zahriatie svalstva a zlepšovanie dispozícii DK=dolných končatín - nezabudnite každodenná práca tanečníkov.... Pozície HK= horných končatín poznáme podľa Nikolaja Ivanoviča Tarasova a Agrippiny Vaganovovej. Tarasov ich ustálil na 7. Vaganovova ich pozná 3.  

  Cvičenie je určené pre všetky ročníky od 2.ročníka (1.časti I. stupňa) 

  Poznámka: 

  TRUP: Dodržujeme akademický obdĺžník= ramená súmerne nad bokmi. Brušné svalstvo vytiahnuté, krížová časť chrbtice sa neohýba, chrbtové svalstvo aktívne. Uvedomujeme si zatiahnuté lopatky. Dlhý, ale uvoľnený krk.

  DK (dolné končatiny): flexing-pointing- flexovanie a prepínanie chodidla - neustále vyťahujeme DK smerom do diaľky, kolená sú prepnuté.   

  Cvičenie je určené pre mladšie ročníky - 2. až 4. ročník (1.časti I. stupňa). 

  Poznámka: Grand battement = rýchle a energické švihnutie " vyhodenie" nohy do vzduchu s cieľom dosiahnúť čo najväčší rozsah pohybu. Švih akcentujeme smerom von. Pri spätnom pohybe nohy do pôvodnej pozície je noha vedená plynule.  V stoji sa pohyb vykonáva cez battement tendu. Na zemi sa snažíme udržať  akademický obdĺžnik, boky v rovine, brušné svalstvo vytiahnuť, chrbtové svalstvo aktívne. Aktívne prepnutie chodiel (pocit predĺženia priehlavku). 

  Cvičenie je určené pre vyššie ročníky - 4. ročník (1.časti I. stupňa), 5.-8. roč. (1.-4. roč. 2.časti I. stupňa), II. stupeň

  Poznámka: Grand battement = rýchle a energické švihnutie " vyhodenie" nohy do vzduchu s cieľom dosiahnúť čo najväčší rozsah pohybu. Švih akcentujeme smerom von. Pri spätnom pohybe nohy do pôvodnej pozície je noha vedená plynule.  V stoji sa pohyb vykonáva cez battement tendu. Na zemi sa snažíme udržať  akademický obdĺžnik, boky v rovine, brušné svalstvo vytiahnuť, chrbtové svalstvo aktívne. Aktívne prepnutie chodiel (pocit predĺženia priehlavku). 

  Cvičenie je určené pre  1.- 4. ročník (1.časti I. stupňa), 5.-8. roč. (1.-4. roč. 2.časti I. stupňa), II. stupeň

  Cvičenie je určené pre 1. až 3. ročník (1.časti I. stupňa). 

  Poznámka: Dvaja významní taneční pedagógovia a zakladatelia teoŕie ruského klasického baletu: N. I. Tarasov a A. Vaganovova. 

  Cvičenie je určené pre  1.- 4. ročník (1.časti I. stupňa), 5.-8. roč. (1.-4. roč. 2.časti I. stupňa), II. stupeň

  mail Zadanie pre 1. ročník (1. časť I. stupňa)

  Poznámka: Neváhajte nám zaslať video, ako ste to zvládli. 

  mail Zadanie pre 7.- 8. roč. a  II. stupeň

  Poznámka: podmienkou je využitie pohybového slovníka z  techniky moderného alebo súčasného  tanca. Dbajte na dodržanie ukončenia hudobnej frázy a hudobného motívu,

  s využitím priestoru , ktorý máte k dispozícii. Vaše videá očakávame na  svivoutancujemedoma@gmail.com do 19,4.2020 (nedeľa).

   

  Linky (27.3.-6.4.):

  1) Angelika/ Warm up/  https://www.youtube.com/watch?v=IS8NKTBMCS4

  Cvičenie je určené od 2. ročníka (1. časti I. stupňa) a vyššie .....

  Poznámka: Pred warm up sa trochu samostatne rozcvič. Pri cvičení nezabudni správne dýchať. Dodržuj akademický obdĺžnik (ramená sú nad bokmi). Pri plié (podrep) dbaj na to, aby kolená smerovali nad prsty dolných končatín (DK). Pri paralelnej pozícii (PP) dbaj na rovnobežnosť chodidiel, pri vytočenej pozícii (VP) vytáčaj DK prirodzene. Pri relevé nezabudni, že sa "nárt" nemôže prepadnúť nad malíček.  Pracuj s aktívnymi svalmi. .....je toho ešte viac, ale nateraz stačí :-)

  2) Angelika/ Výzva/  https://www.youtube.com/watch?v=5k5kMyhI3Wg&feature=youtu.be

  Tešíme sa na vaše videá! 

  3) Denisa/ Trojkročka/ https://www.youtube.com/watch?v=wJgiHUQ1trs&feature=youtu.be

  Cvičenie je určené pre 1. až 4. ročník (1.časti I. stupňa).

  Poznámka: Trojkročku neskôr zatancujeme v 3/4 takte. Takže budeme rátať len 1,2,3/ 2,2,3/ 3,2,3/ 4,2,3....-) Štvrtá doba, ktorú Denisa ráta, je len malé "voľno" na uvedomenie si, ktorá nôžka začína. 

  4) Katka /Brushes /https://www.youtube.com/watch?v=-stM0uL0Lxg&feature=youtu.be

  Cvičenie je určené od  5.-8. roč. (1. až 4. ročník 2.časti I. stupňa) a II. stupeň.

  Poznámka: Pri cvičení sa zameraj na správne technické prevedenie brushes a port de bras (práca horných končatín- short jazz arms, long jazz arms), časomieru pohybu (ak má pohyb trvať 2 doby dodržuj !: heslo -"nie skôr ani neskôr"), zvládnutie prepojenia pohybov horných a dolných končatín. Neskôr pridaj ľubovoľný hudobný podklad a pracuj  na: prepojení tempa + rytmu + pohybovej kombinácie +DODAJ MIMIKU tváre ( Napríklad: indický tanec pozná 33 BHAVA a 9 rasa- to znamená, že pozná 33 nálad a 9 estetických chutí. Skús najprv pomenovať aké nálady si schopný/á mimicky znázorniť a potom ....skús...VEĽA ŠŤASTIA....pošli video- bude sranda).

  5) Denisa/posilňovačky https://www.youtube.com/watch?v=cN1fapDl6LU&feature=youtu.be

  Cvičenie je určené od  5.-8. roč. (1. až 4. ročník 2.časti I. stupňa) a II. stupeň. Nižšie ročníky (od  2.roč.-4. roč.) môžu vykonať so zníženým počtom opakovaní.

  Poznámka: Dodržať a VYDRŽAŤ ! :-)

   Tešíme sa na vašu prácu. Majte sa tanečnci...

  S VIVOU TANCUJEME DOMA......