Sme VIVA

Priestory školy

SZUŠ vykonáva svoju činnosť v prenajatých priestoroch jednoposchodovej budovy v rozmere 900 m2. . K prenajatým priestorom patrí aj záhrada.

Učebné priestory pre praktické vyučovanie - skupinové vyučovanie:  3 tanečné sály

Tanečná sála 1: nachádza sa na prízemí, rozloha 14 x 10 m (môže slúžiť ako malé divadelné javisko s horizontom, šálmi, baletizolom, reflektormi a ozvučením)

Tanečná sála 2: nachádza sa na 1. poschodí, rozloha 11 x 10 m

Tanečná sála 3: nachádza sa na 1. poschodí, rozloha 11 x 10 m

Učebné priestory pre teoretické vyučovanie- skupinové vyučovanie: 3 učebne

Učebňa 1: nachádza sa na prízemí, disponuje interaktívnou tabuľou

Učebňa 2: nachádza sa na prízemí, disponuje interaktívnou tabuľou

Učebňa 3: nachádza sa na prízemí

Ďalšie priestory

 • zriaďovateľňa,
 • riaditeľňa,
 • zborovňa,
 • vstupná miestnosť s televízorom a sedením,
 • 5 šatní pre žiakov,
 • 2 šatne pre pedagógov,
 • 4 toalety pre žiakov-dievčatá,
 • 2 toalety pre žiakov/ chlapci,
 • 1 toaleta pre rodičov,
 • 5 spŕch pre žiakov
 • vrátnica