Tancuj s VIVOU

História školy


IMPULZ K ZALOŽENIU SZUŠ

V novembri roku 1997 založila Mgr.art. Katarína Solárová- Sninská Súkromnú školu tanca ako jedinú svojho druhu v Košiciach. Hlavnou myšlienkou a cieľom SŠT sa stalo vytvorenie priestoru pre pohybovú realizáciu sa nielen detí, ktoré majú prirodzené pohybové predpoklady, ale i detí, ktoré radi tancujú no ich pohybová kultúra nezapadá do kritérií schopností na talentových skúškach. Školu navštevovalo v rokoch 1997- 2005 cca 1500 detí.
Po 8 rokoch aktívnej práce s deťmi sa (aj po úspešnom zriadení Súkromného konzervatória v roku 2005) rozhodla K. Sninská spolu s manželom J. Sninským zriadiť Súkromnú zakladnú umeleckú školu.

ZRIADENIE ŠKOLY

Súkromná základná umelecká škola, Zádielska 12 v Košiciach bola zriadená zriaďovateľom Jurajom Sninským na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky - sekcia regionálneho školstva pod číslom CD-2005-16575/20314-1:096 zo dňa 04.10.2005  s termínom začatia 1.septembra 2006. 

VEDENIE ŠKOLY OD JEJ VZNIKU:

ZRIAĎOVATEĽ A MANAŽÉR ŠKOLY

  • Ing. Juraj Sninský

RIADITELIA ŠKOLY:

  • 2006 - 2008       PaedDr. Danka Kováčová
  • 2008 - 2012        Mgr. Boris Girdasov
  • 2012 - doteraz   Mgr. Art. Katarína Sninská, ArtD.

VEDÚCA TANEČNÉHO ODBORU:

  • 2006 - doteraz    Denisa Feketeová, DiS.art.