Sme VIVA

Predmety


ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA ODBOR TANEC


Prípravné štúdium

 • Hudobno-pohybová výchova
 • Tanečná príprava


Prvý stupeň
základného štúdia

 • Tanečná príprava 
 • Klasický tanec 
 • Ľudový tanec 
 • Kreatívny tanec 
 • Džezový tanec 
 • Tanečná prax 


Druhý stupeň
základného štúdia

 • Klasický tanec 
 • Podľa zamerania: ľudový, moderný,kreatívny, jazzový,historický tanec, tance iných národov
 • Tanečná prax