Sme VIVA

Aktuality

PONUKA PRE ŽIAKOV ZŠ HRONCOVA 23 Ponúkame možnosť žiakom I. stupňa ZŠ HRONCOVA 23 absolvovať tanečné hodiny počas ŠKD, v čase od 13.00 - 14.30 . Viac...
PONUKA PRE ŽIAKOV ZŠ NOVOMESKÉHO 2 Ponúkame možnosť žiakom I. stupňa ZŠ L. Novomeského 2 absolvovať tanečné hodiny v budove SZUŠ VIVA - len 100 m od...
POZVÁNKA NA ZÁPIS do tanečného odboru, šk.r. 2 0 2 3 / 2 0 2 4. Pozvánka: https://youtube.com/shorts/8jEfUJZeThc Pod SZUŠ Zádielska 12 Košice (SZUŠ...