Sme VIVA

Kontakt

Názov:    Súkromná základná
                umelecká škola

                Zádielska 12
                040 01 Košice
                Slovenská republika

Identifikačné údaje:   IČO: 35572167
                                     DIČ: 2022203205

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.,
Č.ú.: 2625144134/1100
IBAN: SK41 1100 0000 0026 2514 4134 

Tel.:  +421 55 671 30 71
         +421 915 394 331
Fax:  +421 55 671 30 71

Web:  www.szus.sk
email: szusviva@gmail.com