OZNAM - OBNOVENIE VYUČOVANIA


Na základe ROZHODNUTIA číslo: 2020/12033:2-A2110 MŠVVaŠ SR

zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy, Zádielska 12, Košice 

obnovuje školské vyučovanie.

Znenie rozhodnutia MŠVVaŠ SR a následných aktualizácii: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-materske-skoly-zakladne-skoly-centra-volneho-casu-a-zakladne-umelecke-skoly-9-6-2020/

  • Zriaďovateľ prostredníctvom riaditeľa určí spôsob a termín na prejavenie zákonného zástupcu o umiestnenie žiaka do obnoveného školského vyučovania. 
  • Zriaďovateľ a riaditeľ školy sa budú riadiť vydanými usmerneniami vo veci: Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020. Link: https://www.minedu.sk/data/att/16614.pdf

 

V Košiciach 10.9. 2020 

Mgr. Katarína Sninská, ArtD.

INFORMÁCIE PRE RODIČOV 

  1. Na prejavenie záujmu o nástup Vášho dieťaťa do obnoveného školského vyučovania od 15.6. 2020 zašlite potvrdzujúci email na szus@szus.sk do 12.6. 2020 ​​​Do e-mailu prosíme uveďte meno a priezvisko dieťaťa. Upravený rozvrh hodín a podrobné inštrukcie uverejníme v dňoch 13.-14. 6. 2020 na webovej stránke školy.
  2. V sekcii tlačivá na stiahnutie nájdete VYHLÁSENIE - zákonný zástupca- obnova vyučovania, ktoré je potrebné odovzdať hneď v prvý deň nástupu.

 

Tešíme sa na Vás....