Adam Bobák


Vzdelanie

  • 2014 - súčasnosť     Súkromné konzervatórium, Zádielska 12, 040 01 Košice, odbor- tanec

Umelecká prax

  • 2018 - stážista vo Féhervár Ballet Theatre, pod vedením Attilu Egerháziho, Maďarsko
  • 2017 - Štátne divadlo Košice – Noc v Benátkach
  • 2017 - Liptovské divadlo tanca, tanečná inscenácia Hračky

Úspechy

  • 2017 - Spolupráca na projekte (Alexandra Lemon, Iker Karrera)
  • 2016 - Tanec bez hraníc -  získanie štipendia–(Alexandra Lemoine)
                                               -  získanie štipendia – (Terry  Beeman)
  • 2016 - Súťaž konzervatórií „Priestor pre talent“    Nitra - 2. miesto
  • 2015 - Tanec bez Hranic získanie štipendia-(Iker Karera) Danza180

Workshopy

2014 - súčasnosť    Sebastian Rowinsky, Pavel Ďumbala, Attila Egerházi, David Strnad, Jana Ryšlavá, Jindřich Panský, Ján Šutka, Alberto Poti, Alexandra Lemoine, Terry Beeman, Iker Karera, Michel Oliva, Václav Janeček, Ján Kodet, Gili Navot, Joe Alegado