Denisa Feketeová DiS.art.


Pedagóg

  • Hudobno-pohybová príprava, tanečná príprava, tanečná prax, jazzový tanec, kreatívny tanec, moderný tanec, choreograf

Vzdelanie

  • 2006 - 2002 absolventka štúdia na Konzervatóriu v Košiciach (DiS.art)
  • 1993 - 1991 pomaturitné kvalifikačné štúdium Rehabilitačný pracovník 

Pedagogické a organizačné skúsenosti

  • od 2006 vedúca tanečného odboru na SZUŠ
  • 2009 - 1996 vedúca tanečného súboru TŠ „S“
  • 2008 - 1989 semináre a výuka pod vedením J. Alegada /USA/, S. Gauwloos aka Slama /B/, B. Taylora / USA/,  B. Bergmansa /NL/, M. Klimešovej /ČR/, B. Gentyho /F/, D. Foremana /USA/, M. Kilvádyho / SK/B /, J. Ďurovčíka /SR/, J. Heckmanna /CH/, P. Muzzuappapa /I/, R. Letenaja /SK/, J. Kekeňákovej /SK/, D. Williamsa /USA/, M. Piazza /CDN,Taliansko/, A. Condodina /USA/, M. Kovářovej /SR/, J. Leeho /GB/, O. Letenajovej , K. Burgin /GB/, D. Borovanskeho /USA/, B. Edwarsa /GB/, P. Lansleyho /GB/, D. Redlicha /USA/, S. Wuerstena /NL/, G. Whitea /USA/
  • - účasť na tanečných festivaloch :  IMPULS TANZ / Vienna international dance festival /, Medzinárodný týždeň tanca Praha, Letná škola tanca Praha,  
  • 2006 - 1997 pedagóg v Súkromnej škole tanca Mgr. K. Solárovej-Sninskej
  • 1997 - 1991  pedagóg v tanečnom divadle Vánok