Kristína Lučková, DiS.Art.


Pedagóg

  • Klasický tanec, hudobno-pohybová príprava, tanečná príprava, tanečná prax

Ukončené vzdelanie

  • 1968 – 1977 – reprezentantka v športovej gymnastike - Topolčany
  • 1977 – 1982 – Konzervatórium v Košiciach 

Pedagogické skúsenosti

  • 1979 – 1982 – umelecká prax v Štátnom divadle v Košiciach 
  • 1982 – 2004 – sólistka baletu Štátneho divadla v Košiciach (Labutie jazero, Spiaca krásavica, Luskáčik, Raymonda, Rómeo a Júlia, Don Qiuchot, Šatôčka, Trojrohý klobúk, Carmen,  Edit Piaf, Carmina Burana, Šeherazáda...)
    Taneční partneri: Miloš Lučka ( ŠD Košice); Jozef Dolinský ml. (SND,Bratislava); Vlastimil Harapes, zaslúžilý umelec (Národné Divadlo Praha)
  • 2004 – 2012 – pedagóg klasického tanca na ZUŠ Valaliky