FOTO ZO ZÁVEREČNÉHO PREDSTAVENIA 11.6. 2018 V ŠTÁTNOM DIVADLE KOŠICE

VIAC FOTO NÁJDETE NA FB : SZUŠ VIVA, Zádielska 12, Košice

https://www.facebook.com/SZUŠ-VIVA-Zádielska-12-Košice-402507136493001/