Záverečné predstavenie SZUŠ VIVA je tu! 17.6. 2024 Divadlo GRAND.

TANCUJ S VIVOU

17. JÚN 2024 o 17.30 hod.

DIVADLO GRAND

 

PROGRAM

1. WHITE 

Choreografia: Denisa Feketeová, Tina Ondrejková

NaštudovalaAngelika Žulová

Tancujúžiaci 2. a 3. roč. 2. časti I. stupňa

2. VARIÁCIA ESMERALDY Z BALETU ESMERALDA

NaštudovalaYuliya Chemitova

Tancuje Simona Straková 2. roč. II. stupňa SZUŠ VIVA a 2. roč. Súkromné konzervatórium, Zádielska 12, Košice 

3. SVETLUŠKY

Choreografia: Denisa Feketeová

Tancujú: žiačky 1., 2. a 3. roč. 1. časti I. stupňa 

4. ADIEU

Choreografia: Francesco Azzari a.h.

Tancujú: žiačky II. stupňa

5. HARMONY

ChoreografiaDenisa Feketeová

Tancujú žiačky prípravného štúdia

6. TANEC S VETROM

Choreografia: Michaela Dzurovčínová (AMU PRAHA) Absolventka SZUŠ VIVA

Tancujú: žiačky 1. a 2. roč. 2. časti I. stupňa

7. FREDEZZA

Choreografia Francesco Azzari a.h.

Tancujú:  žiačky 4. roč. 2. časti I. stupňa

8. ZBOJNÍCI

Choreografia: Angelika Žulová

Tancujú: žiačky 4. roč. 1. časti I. stupňa

9. PAINTED RAINBOW

Choreografia: Attila Egerházi a.h.

Tancujú: žiačky Súkromného konzervatória, Zádielska 12, Košice

10. NUVOLE BLANCHE

Choreografia: Denisa Feketeová

Tancujú: žiačky 2. a 3. roč. 1. časti I. stupňa

11. JEALOUSY, YES, JEALOUSY

Choreografia: Petra Rečičárová žiačka SZUŠ VIVA

Tancujú: žiačky II. stupňa

12. ON OUR OWN

Choreografia: Petra Rečičárová žiačka SZUŠ VIVA

Tancujú: žiaci 3. roč. 2. časti I. stupňa 

13. SOFIA

Choreografia: Denisa Feketeová

Tancujú: žiačky 1. a 2. roč. 1. časti I. stupňa

14. CORRERE

Choreografia: Francesco Azzari, a. h. 

Tancujú: žiačky 4. roč. 2. časti a žiačky II. stupňa

15. CAN STOP THE FEELING

Choreografia: Denisa Feketeová

Tancujú: žiačky prípravného štúdia

 

PRESTÁVKA 15 minút

 

16. VALČÍK

Choreografia: Yuliya Chemitova

Tancujú: žiačky 4. roč. 1. časti I. stupňa a žiačky 1. a 3. roč. 2. časti I. stupňa

17. OFF THE GRID

Choreografia: Anetta Reicherová absolventka SZUŠ VIVA

Tancujú: žiačky  II. stupňa 

18. FUGA

Choreografia: : Angelika Žulová

Tancujú: žiačky 4. roč. 2. časti I. stupňa

19. LEN TAK 

Choreografia: Denisa Feketeová

Tancujú: žiaci 1. roč. 1. časti I. stupňa

20. KVAPKY SĹZ

Choreografia: Katarína Sninská

Naštudovala: Denisa Feketeová

Tancujú: žiačky 4. roč. 1. časti I. stupňa

21. MALÉ PRÍŠERKY

Choreografia: Alexandra Poliaková žiačka Súkromného konzervatória, Zádielska  12, Košice

Tancujú: žiačky 2. a 3. roč. 1. časti I. stupňa

22. VÝKRIK

Choreografia: Angelika Žulová

Tancujú: žiačky II. stupňa

23. SLNIEČKO

Choreografia: Angelika Žulová

Tancujú: žiačky 1. roč. 2. časti I. stupňa

24. GEJŠE

Choreografia: Angelika Žulová

Tancujú: žiačky  2. a 3. roč. 1. časti I. stupňa

25. BLACK AND WHITE

Choreografia: Francesco Azzari a.h., Angelika Žulová

Tancujú: žiaci 2. a 3. roč. 2. časti I. stupňa

26. SING – A – LONG!

Choreografia: Kristína Šérová

Tancujú: žiačky 4. roč. 2. časti I. stupňa

27. WILLI WONKA

Choreografia: Barbora Pastornická  žiačka Súkromného konzervatória Zádielska 12, Košice

Tancujú: žiačky  2. a 3. roč. 1. časti I. stupňa

28. SYMPHONY

Choreografia: Dušana Heráková 

Tancujú: žiačky II. stupňa

 

Prajeme Vám príjemný umelecký zážitok!