ZÁPIS NA SZUŠ VIVA

POZVÁNKA NA ZÁPIS do tanečného odboru, šk.r.  2 0 2 3 / 2 0 2 4.

Pozvánka: https://youtube.com/shorts/8jEfUJZeThc

Pod  SZUŠ Zádielska 12 Košice (SZUŠ VIVA) pracujú 2 tanečné súbory s repertoárovým zameraním na:

- klasický a moderný tanec VIVA Košice

- disco tanec TS Hviezdička

Zápis pre deti, juniorov a mládež bude prebiehať: od 4.-15.9. 2023 okrem víkendov a sviatkov

4.9. 2023 od 10.00 - 16.00 hod.

5.9. - 15.9. 2023 12.00 - 17.00 hod.

​M i e s t o : SZUŠ Zádielska 12 Košice

PONUKA PRE ŽIAKOV ZŠ NOVOMESKÉHO 2

Ponúkame možnosť žiakom I. stupňa ZŠ L. Novomeského 2 absolvovať tanečné hodiny v budove SZUŠ VIVA - len 100 m od ZŠ L. Novomeského 2 počas ŠKD, v čase od 13.00 - 14.30. Doprovod zo ZŠ Novomeského zabezpečia pedagógovia SZUŠ VIVA. Viac info pri zápise.