Zápis do SZUŠ VIVA - tanečný odbor


Zápis nových detí do SZUŠ VIVA na školský rok 2017/2018
sa začína od 5. septembra 2017
na Zádielskej ulici č. 12 v Košiciach.

Info na plagátoch.