Usmernenie z dňa 11. 10. 2020

 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom koronavírusu a usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Vás informujeme o zatvorení Základných umeleckých škôl  – skupinová forma vyučovania od 12. 10. 2020 až do odvolania.

Na www.szus.sk  v sekcii S VIVOU tancujeme doma 2 nájdete linky, podľa ktorých budú môcť vaši - naši tanečníci od zajtra pokračovať v tanečnom vzdelávaní v rámci Vašich možností.

 

kolektív SZUŠ, Zádieska 12