Školné počas mimoriadnej situácie


OZNÁMENIE O VÝŠKE POPLATKU ZA ŠTÚDIUM/ ŠKOLNÉ 

POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE 16. MAREC- 12. JÚN  2020

 

Z dôvodu mimoriadnej situácie COVID 19 je výška poplatku (školné) za štúdium na SZUŠ, Zádielska 12, Košice určená nasledovne:

  • MAREC  2020– podľa platných poplatkov
  • APRÍL - MÁJ - JÚN 2020 – bez poplatku

V prípade, ak Ste školné za mesiace apríl - máj – jún uhradili, bude poplatok presunutý na mesiace september-október- november 2020.

 

V Košiciach dňa 15.6. 2020.                                                

Mgr. Katarína Sninská, ArtD.

riaditeľka