PONUKA PRE ŽIAKOV ZŠ NOVOMESKÉHO 2


PONUKA PRE ŽIAKOV ZŠ NOVOMESKÉHO 2

Ponúkame možnosť žiakom I. stupňa ZŠ L. Novomeského 2 absolvovať tanečné hodiny v budove SZUŠ VIVA - len 100 m od ZŠ L. Novomeského 2 počas ŠKD, v čase od 13.00 - 14.30. Doprovod zo ZŠ Novomeského zabezpečia pedagógovia SZUŠ VIVA. Viac info pri zápise.