OZNAM

Z dôvodu havárie vodovodného potrubia v celej časti Kuzmányho sídliska musíme vyučovanie dňa 13. septembra na SZUŠ zrušiť.