Otvorenie školského roku 2017/2018


Slávnostné otvorenie školského roku
dňa 4.9.2017  od 13.00 - 16.00
v priestoroch školy Zádieska 12.
(rozvrh, školné, čestné vyhlásenie........)

Tešíme sa na stretnutie.