Nástup do škôl 2021


Na základe materiálu MŠVVaŠ SR  Návrat do škôl 2021 (manuál aktualizovaný k 5. 1. 2021) 

oznamujeme:

- od 11.1. 2021 pokračuje výučba dištančnou formou.

Na www.szus.sk v sekcii S VIVOU TANCUJEME DOMA 2 budeme zverejňovať edukačné videá.

Od 16.1. 2021 plánujeme dištančnú formu prostredníctvom online hodín cez ZOOM.

- od 25.1. 2021 začne prezenčná forma podľa platného rozvrhu.

Pre nástup do SZUŠ budú platiť rovnaké podmienky ako pri základných a stredných školách.

Nakoľko budete otestovaní na svojich školách, na našej SZUŠ je potrebné preukázať sa negatívnymi osvedčeniami.

O zmenách, ktoré budú závisieť od vývoja pandemickej situácie 

Vás budeme včas informovať.