LETNÝ TANEČNÝ TÁBOR


 heart LETO S VIVOU heart

letný tanečný tábor

 

Milí tanečníci SZUŠ VIVA.

V mesiaci A U G U S T sme pre vás pripravili skvelý program!

Budeme trénovať a zabávať sa.

Letný tanečný tábor SZUŠ VIVA bude zameraný na:

kondičné a posilňovacie cvičenia, cvičenia na rozvoj dispozícií, zdokonaľovanie sa v tanečných technikách, príprava choreografií na tanečné súťaže, hry a zábavu.

 

Termíny

 16.08. – 20.08.2021 (pondelok – piatok)  od 7.45 – 16.15

  23.08. – 27.08.2021 (pondelok – piatok)  od 7.45 – 16.15

 

Miesto

SZUŠ Zádielska 12, Košice , Gymnastická hala Family gym Cassovar, Jump arena Atrium Optima,  mestský park

 

Informácie

Predbežná cena:  100 eur týždeň

Záloha za sústredenie:  50 eur (prosíme vyplatiť najneskôr do 10. júla 2020) na účet  SK 41 1100 0000 0026 2514 4134 

V cene je zahrnuté: desiata, obed, olovrant, pitný režim, prenájom gymnastickej haly Family gym, prenájom Jump arény, spoločný program pre deti, grilovačka, ceny a sladkosti pre deti

Potvrdenie účasti: Záväznú účasť potvrdíte vyplnením návratky (tlačivá na stiahnutie) a jej zaslaním na adresu szus@szus.sk najneskôr do 10.07.2021.

 

Sme pripravení dodržať všetky nariadenia týkajúce sa hygieny a bezpečnosti.

 

...Tancuj srdcom, tancuj s  VIVOU...