Klasifikácia za 1. polrok 2020/2021


Vážení rodičia,

z dôvodu pandemickej situácie a následného množstva zmien v organizácii a spôsobe vyučovania na základných umeleckých školách uvádzame nasledovné:

KLASIFIKÁCIA

  • Klasifikácia za 1. polrok školského roku 2020/2021 je 31.1. 2021 

Postup:

DO 31. 1. 2021 BUDE KLASIFIKOVANÝ: 

žiak, ktorý sa :

  • zúčastňoval prezenčného vyučovania (1.9.- 11.10.), 
  • zúčastňoval sa dištančného vyučovania (12.10.-31.1.).

DO 31. 3. 2021 BUDE KLASIFIKOVANÝ:

  • žiak, ktorý sa z rôznych dôvodov nemohol zúčastňovať na dištančnom vzdelávaní (12.10.- 31.1.).

V Košiciach dňa 11.1. 2021.                                                

Mgr. Katarína Sninská, ArtD.

Riaditeľka školy

 

Rozhodnutie ministra 4.1. 2021

Rozhodnutie ministra 4.1. 2021