Druhé kolo talentových skúšok.


Druhé kolo talentových skúšok sa uskutoční
v dňoch 5.9 až  8.9.2017 v čase od 15.00-17.00
 
v priestoroch Súkromnej základnej umeleckej školy VIVA na Zádielskej 12, Košice
pre všetky tancuchtivé deti od 5 rokov.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.