Sme VIVA

Archív

V nedeľu 4.11. od 9.00 - 12.00 prebehne na Zádielskej sústredenie rozprávky Anjel Dominik a čerti. Týka sa len čertov. Ďakujeme.
Vážení rodičia, ako dlhoročný zriaďovateľ SZUŠ vás chceme informovať o udalostiach, ktoré súvisia so zvýšením školného na našej SZUŠ od 1.2. 2018...
Vážení rodičia, milí tanečníci. Blíži sa začiatok školského roku. Tešíme sa a ďakujeme, že ste ostali verní našej škole. TANCUJ SRDCOM, TANCUJ S...
Z dôvodu havárie vodovodného potrubia v celej časti Kuzmányho sídliska musíme vyučovanie dňa 13. septembra na SZUŠ zrušiť.

Stránky